Основною метою діяльності Підприємства є:

  • Медична практика за надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
  • Організація надання з первинної медичної допомоги, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання з первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
  • Проведення профілактичних щеплень, планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
  • Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.